Відновлення бухгалтерского обліку

Необхідність у відтворенні бухгалтерії та податкового обліку виникає при: виявленні помилок у формуванні та веденні реєстрів бухобліку, відсутності звітності, виявленні помилок у звітності.
Також в разі втрати первинної документації, податкової та статистичної звітності, бази по веденню обліку на підприємстві.

Відновлення бухгалтерського і податкового обліку – це відтворення аналітичних, синтетичних реєстрів бухгалтерського та податкового обліку, в тому числі звітності компанії за певний звітний період.
Доцільно для вирішення такої проблеми звернутися за допомогою до кваліфікованих фахівців.

Відтворення (відновлення) бухгалтерського обліку та звітності може бути повним (вся діяльність за певний звітний період) або частковим (певний вид діяльності, певні реєстри обліку або звітності).

Метою повного або часткового відновлення бухгалтерського обліку та звітності є – впорядкувати всі фінансові, бухгалтерські та податкові документи компанії (облікові і звітні) відповідно до вимог чинного законодавства та відповідно до видів господарської діяльності, для зменшення витрат, які пов’язані з фактичною невідповідністю вимогам законодавчих актів та інструкцій.

Процес відтворення бухгалтерського і податкового обліку супроводжується підготовкою до подачі уточненої звітної документації. Можливий також варіант безпосередньої подачі уточненої податкової звітності. Тобто – представлення інтересів підприємства в податковій службі і інших бюджетних структурах. За домовленістю. Терміни виконання робіт по відновленню документації теж обумовлюються в кожному конкретному випадку. Береться до уваги, наприклад, наявність або відсутність зовнішньоекономічної діяльності.

Сама процедура відновлення обліково-звітної документації складається з:
– аудиту (перевірки) існуючої бухгалтерської та податкової документації;
– аналізу, виявлення помилок, прострочень, недоліків або переплат і т.д .;
– виправлення помилок, впорядкування і відтворення документів, які відповідають вимогам чинного законодавства.

Таким чином, для організації та проведення робіт з відновлення бухгалтерії, укладається договір, згідно з яким компанія надає пакет документів в терміни, обумовлені договором.

Відновлення бухгалтерської документації та обліку здійснюється висококваліфікованими фахівцями з багаторічним досвідом профільної роботи.

Результат, за який бере на себе відповідальність виконавець, полягає в правильному відображенні фактів фінансово-господарської діяльності компанії в податковому та бухгалтерському обліку відповідно до наданих документів; правильному нарахування податків, сум штрафів, переплат, пені після відновлення бухгалтерського обліку; готову до подачі (подача) відкоригованої бухгалтерської та податкової звітності, а також документи, що свідчать про відсутність заборгованостей перед бюджетом. Закінчується процес відновлення бухобліку подачею уточнених податкових декларацій та форм звітності.

На додаток – рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку в подальшому.

Можлива стандартизація певних статей обліку для конкретного підприємства або виду діяльності.

Такий спектр варіантів гарантованого вирішення проблеми за допомогою кваліфікованих фахівців і мінімальними додатковими фінансовими витратами.