Рекомендації щодо заповнення реєстраційної заяви платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ

З метою реєстрації платником податку на додану вартість (далі – ПДВ) до контролюючого органу за місцем реєстрації (місцем проживання) подається заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (далі Заява № 1-ПДВ), яку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130 (далі – Наказ № 1130).

При цьому, Заява № 1-ПДВ може бути подана  одним із таких способів:

– особисто фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи – платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) такої особи;

– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

– реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ може бути подана державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Водночас, звертаємо увагу, що в Заяві № 1-ПДВ в обов’язком порядку мають бути заповнені наступні реквізити:

1. Відмітка «юридична особа» або «фізична особа».

2. Податковий номер/серія та номер паспорта.

3. Найменування (юридична особа) або прізвище, ім’я та по батькові (фізична особа-підприємець).

4. В графі «причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Податкового кодексу України» зазначається причина реєстрації платником ПДВ, що визначена у додатку до реєстраційної заяви  Наказом № 1130.

5. Бажана дата реєстрації платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування.

6. У графі відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють) обов’язково заповнюються дані (прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта) керівника, головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, особи, яка подає заяву (представник платника).

7. Заява № 1-ПДВ обов’язково має бути підписана заявником із зазначенням дати.

Подання Заяви № 1-ПДВ до контролюючого органу здійснюється у терміни з врахуванням таких особливостей:

– у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, який передбачає таку обов’язкову реєстрацію . (приклади 1,2)↓

– у разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних.

Реєстраційна заява ПДВ